Success Quotation

Nothing can stop the man with the right mental attitude from achieving his goal; nothing on earth can help the man with the wrong mental attitude.
Thomas Jefferson

Wednesday, December 1, 2010

KEJOHANAN MINI OLAHRAGA ANJURAN KPLI AMBILAN JUN 2010

TEMPAT: PADANG HOKI DAN PADANG PULAKO IPG KAMPUS RAJANG
TARIKH: 18 OKTOBER 2010 (ISNIN)


Laporan AJK Buku Program dan Dokumentasi

Sebelum Kejohanan
1. AJK menyediakan buku program dan mendapatkan senarai nama peserta daripada
AJK Urusetia, Jessie Ling Fung Fung
2. Objektif dan matlamat kejohanan berdasarkan kertas kerja yang dilaksanakan
dan dirangka oleh Pengerusi Kejohanan Mini Olahraga, setelah mengadakan
perbincangan dengan Pengerusi Kejoahanan.
3. Membuat salinan buku program sebagai edaran kepada tetamu kehormat kejohanan.
4. Menyerahkan salinan buku program kepada AJK Protokol, Fatimah Usmang untuk
edaran semasa kejohanan.

Semasa Kejohanan
1. Mendapat teguran dan nasihat daripada Pensyarah Penasihat Olahraga, Puan
Zaidah berkenaan buku program yang telah dibuat. Perlu membuat
penambahbaikan dan membetulkan beberapa kesilapan yang terdapat di dalam
buku program.
2. Membuat dokumentasi bagi acara-acara yang berlangsung semasa kejohanan.


Selepas Kejohanan
1. Selepas membuat “post mortem” pada 25hb Oktober 2010 bersama AJK lain,
penambahbaikan dan pengubahsuaian dibuat pada buku program untuk membetulkan
kesilapan-kesilapan yang terdapat di dalam buku program, antaranya:-

a) Tidak meletakkan nama penuh pensyarah-pensyarah penasihat
b) Kesilapan penggunaan “font” tulisan

2. Membuat proses mendokumentasikan gambar dan foto sepanjang berlangsungnya
kejohanan mini olahraga.
3. Menyerahkan segala maklumat dan fail berkaitan tugas AJK Buku Program dan
Dokumentasi kepada Setiausaha untuk laporan.


No comments:

Post a Comment