Success Quotation

Nothing can stop the man with the right mental attitude from achieving his goal; nothing on earth can help the man with the wrong mental attitude.
Thomas Jefferson

Saturday, May 14, 2011

INSTITUT PERGURUAN KAMPUS RAJANG, BINTANGOR
Laporan Perhimpunan Mingguan Unit Badan Beruniform
TARIKH : 9 MAC 2011(Rabu)
MASA : 7:00-7:30 PAGI
TEMPAT : HADAPAN DEWAN SRI RAJANG


1.0 PENGENALAN
Perhimpunan tersebut telah dihadiri oleh Tuan Pengarah IPG Kampus Rajang iaitu Raymond Gai Panting. Perhimpunan pada kali ini juga dihadiri oleh beberapa orang pensyarah. Antaranya ialah Encik McNair iaitu selaku Ketua Unit Kokurikulum, Puan Florina Sigay dan Encik Mat Kamal.

2.0 KEHADIRAN
Kontijen Pengakap Darat terdiri daripada seramai 23 orang yang merupakan dari kumpulan PPISMP Semester Dua sahaja. Kontijen Kadet Remaja Sekolah pula seramai 21 orang. BSMM seramai 85 kontijen manakala Pandu Puteri seramai 29 orang kontijen. Jumlah keseluruhan kontijen yang hadir ialah seramai 157 orang. Jumlah kontijen daripada semua unit badan beruniform menunjukkan sedikit kekurangan. Hal ini kerana terdapat sesetengah bilangan pelajar mengikuti aktiviti PBS.

3.0 AKTIVITI PELAKSANAAN
Perhimpunan dilancarkan dengan nyanyian lagu kebangsaan negara iaitu “Negaraku”. Diikuti pula dengan nyanyian lagu “Ibu Pertiwiku” dan “Rajang Berbakti”. Semua kontijen yang hadir telah menyanyikan ketiga - tiga lagu tersebut dengan penuh bersemangat. Perhimpunan kali ini juga diserikan lagi dengan bacaan doa oleh saudara Ashrullah yang merupakan wakil Kadet Remaja Sekolah.


3.1 Ucapan Pidato Kontijen Pengakap Darat
Pemidato minggu ini merupakan salah seorang wakil daripada PPISMP BM 2 Semester Dua iaitu saudari Syamsidar Bt Hj Majit. Tajuk pidato yang telah disampaikan oleh saudari Syamsidar ialah “Masyarakat Berintegriti Membentuk Bangsa Bermaruah”.

3.2 Ucapan Tuan Pengarah IPG Kampus Rajang
Tuan Pengarah iaitu Tuan Raymond Gai Panting telah memberi ucapan. Beliau mengulas kembali tentang tajuk yang telah disampaikan oleh pemidato. Dalam ucapan beliau mengatakan bahawa masyarakat yang berintegriti ialah masyrakat yang bertamadun dan maju. Nilai integriti harus diamalkan dan menjadi ciri kepada bakal-bakal guru bukannya seperti sampah masyarakat. Selain itu, beliau menjelaskan bahawa jadilah seorang pemimpin yang berwawasan dan berkaliber. Seorang pemimpin bukan sahaja terhad kepada ilmu bahkan mempunyai sahsiah yang baik dan mempunyai kualiti kepimpinan yang cemerlang dalam kokurikulum.Dalam ucapan beliau yang terakhir, beliau menjelaskan bahawa setiap orang mampu memberi kelainan dalam diri sendiri iaitu satu pembaharuan. Bukannya menjadi seorang yang angkuh. Amalan tegur-menegur perlu ada supaya setiap orang dapat mengubah diri masing-masing.
Koman arahan keluar baris oleh komander Pengakap Darat iaitu saudara Alvin. Semua pelajar keluar baris dan menghadiri kuliah masing-masing.

Dilaporkan oleh,
(NUR SYAZWANI BT YAHYA)
Kontijen Pengakap Darat

Tarikh : 10 MAC 2011

No comments:

Post a Comment