Success Quotation

Nothing can stop the man with the right mental attitude from achieving his goal; nothing on earth can help the man with the wrong mental attitude.
Thomas Jefferson

Saturday, January 21, 2012

Laporan Perbarisan Pagi Unit Beruniform KEMAS

Ucapan dari Ketua Unit Kokurikulum

En McNair Kudang telah menyatakan bahawa setiap hari rabu semua peserta kursus KDPM KDC PRASEKOLAH semua kohort dari ambilan Jun 09 hingga ambilan Nov 2011 menggunakan pakaian seragam unit beruniform dan pakaian selengkap dipakai sehingga waktu tengahari. Peserta kursus hendaklah ikhlas ketika memakai pakaian seragam mengikut unit ianya melambangkan kesetiaan kepada persatuan.

Ketua kelas setiap kohort perlu memastikan semua ahli menggunakan uniform yang seragam dan lengkap. Jika belum lengkap pakaian beruniform hendaklah menyediakan pakaian yang selengkapnya dan akan digunakan pada interaksi bulan Mac tahun depan dan membawa pakaian uniform setiap interaksi .

Ucapan dari Tuan Pengarah

Tuan pengarah IPG Kampus Rajang, Raymond Gai Panting @ Gaie mengatakan bahawa kumpulan KDPM KEMAS dan Perpaduan adalah di bawah tanggungjawab Kementreian Pelajaran Malaysia yang tertakluk pada peraturan-peraturan dan pekeliling KPM dan IPG Kampus Rajang sepanjang berkursus di sini.

Berdasarkan surat pekeliling Iktisas Bil.8, 2007, pakaian Unit Beruniform hendaklah digunakan pada setiap hari Rabu dan pakaian tersebut mestilah pakaian yang melambangkan unit-unit beruniform samaada baju seragam atau T-shirt. Pemakaian pakaian seragam ini bermula pada tahun 2012 dan ia adalah wajib bagi semua pelajar. Selain itu, sekiranya semasa pengajian atau kuliah memerlukan pelajar untuk memakai pakaian sukan seperti PJ atau amali, iadi dibenarkan tetapi selepas perhimpunan Unit Beruniform.

Di samping itu, tuan pengarah juga memberi kata-kata semangat kepada kami bahawa kami merupakan guru yang terdepan sekali untuk mendidik anak-anak di peringkat awal pendidikan ataupun prasekolah sebelum mereka menjejakkan kaki ke Tahun 1.

Akhir kata, tuan pengarah mengucapkan jutaan terimakasih dan tahniah kepada kumpulan kami kerana hadir dengan berpakaian yang lengkap untuk perhimpunan yang julung kali diadakan bersama dengan kumpulan empat KDPM KDC Prasekolah.

No comments:

Post a Comment