Success Quotation

Nothing can stop the man with the right mental attitude from achieving his goal; nothing on earth can help the man with the wrong mental attitude.
Thomas Jefferson

Tuesday, August 4, 2009

Selayang Pandang Karnival Permainan 2008

Perlawanan Bola Jaring


Perlawanan Bola Tampar

Salam Mesra Antara Dua PasukanPara Penyokong Yang Datang Menyaksikan Perlawanan


No comments:

Post a Comment